Nauczanie zdalne

Zasady dotyczące kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 273 Szkole Filialnej w Warszawie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

 

Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID 19 w świetlicy szkolnej

 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 


Portale i strony internetowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji on-line

 

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

 

WSKAZÓWKI dla uczniów jak uczyć się zdalnie

 

Kształcenie na odległość  –   Poradnik dla szkół


Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach –  rekomendacje MEN


Biblioteka

 

 

 

 

 

 

Linki do bibliotek elektronicznych

     https://lektury.gov.pl/
     https://wolnelektury.pl/
     https://www.empik.com/premium/go/
     http://lekturymp3.pl/
     https://www.ibuk.pl/
     https://polona.pl/

 

Artykuły:


Pedagog szkolny

Dyżur pedagoga szkolnego podczas zdalnego nauczania:
– wtorek godz. 10:00 – 11:00
– środa godz. 13:40-14:40 oraz wg potrzebna bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły:


 
Psycholog szkolny

Dyżur psychologa szkolnego podczas zdalnego nauczania:
– środa w godz. 10:00 – 11:00 oraz według potrzeb na bieżąco.

 

Artykuły:


Świetlica

Materiały:


 

Accessibility