Dokumenty

Statut Szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny cz. 1

Program wychowawczo – profilaktyczny cz. 2

Program edukacji kulturalnej


Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych więcej….

Wzór zwolnienia ucznia z zajęć lekcyjnych – kliknij, aby pobrać


 
Accessibility