COVID-19

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego

Prosimy o zapoznanie się ze wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


 

 
Accessibility