Zebrania

Terminy zebrań oraz dni otwartych z Rodzicami  – rok szkolny 2020/2021:

I  PÓŁROCZE  

       
1 września 2020 r.  –  31 stycznia 2021 r.

 

 • 9  września  – zebranie organizacyjne
 • 21  października –  dzień otwarty
 • 18  listopada  – zebrania
 • 9 grudnia– dzień otwarty –informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 13 stycznia –zebranie śródroczne

 

II  PÓŁROCZE         


1 lutego  2021 r. –  25 czerwca 2021 r.    

 

 • 17  marca – zebrania
 • 14  kwietnia – dzień otwarty 
 • 19  maja – zebrania/dzień otwarty – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 9  czerwca –zebrania – informacja o przewidywanych ocenach

W uzasadnionych przypadkach wychowawcy klas decydują o formie spotkania z rodzicami.

 

Dyrektor szkoły zastrzega możliwość zmiany terminu oraz formy spotkań z rodzicami.


Zebrania i dni otwarte odbywają się w następujących godzinach:

 • klasy 0 – III – godz. 17:00;
 • klasy IV – VIII – godz. 18:00

Spotkania z Rodzicami odbywają się w następujących salach:

klasa 0a – sala nr 10
klasa 1a – sala nr 2
klasa 2a – sala nr 1
klasa 2b – sala nr 18
klasa 3a – sala nr 19
klasa 4a – sala nr 17
klasa 4b – sala nr 20
klasa 5a – sala nr 35
klasa 6a – sala nr 34
klasa 6b – sala nr 33
klasa 7a – sala nr 21
klasa 7b – sala nr 37
klasa 8a – sala nr 36


 

Accessibility