Zebrania

 
Terminy zebrań oraz dni otwartych z Rodzicami  – rok szkolny 2019/2020:

 

  • 11.09.2019 r. (środa) – zebranie organizacyjne;
  • 09.10.2019 r.  (środa) – dzień otwarty;
  • 20.11.2019 r. (środa) – zebranie;
  • 18.12.2019 r. (środa) – dzień otwarty (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi);
  • 15.01.2020 r. (środa) – zebranie (informacja o przewidywanych ocenach);
  • 11.03.2020 r. (środa) – dzień otwarty;
  • 08.04.2020 r. (środa) – zebranie;
  • 13.05.2020 r. (środa) – zebranie/dzień otwarty (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi);
  • 03.06.2020 r.  (środa) – zebranie (informacja o przewidywanych ocenach)

W uzasadnionych przypadkach wychowawcy klas decydują o formie spotkania z rodzicami.

 

Zebrania i dni otwarte odbywają się w następujących godzinach:

 

 • klasy I – III – godz. 17:00;
 • klasy IV – VIII – godz. 18:00
Accessibility