Zebrania

Terminy zebrań oraz dni otwartych z Rodzicami  – rok szkolny 2021/2022:

I  PÓŁROCZE  

 • 6 września 2021 – zebrania 

 • 13 października 2021 – dzień otwarty 

 • 17 listopada 2021 – zebrania 

 • 15 grudnia 2021 – informacja o zagrożeniach – dzień otwarty

 • 19 stycznia 2022 (ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych) – zebrania

II  PÓŁROCZE         

 •  16 marca 2022 – zebrania

 • 18 maja 2022 – dzień otwarty

 • 8 czerwca 2022 (informacja o przewidywanych ocenach) – zebrania

   *13 czerwca 2022 – ostateczny termin wystawienia ocen 

W uzasadnionych przypadkach wychowawcy klas decydują o formie spotkania z rodzicami.

Dyrektor szkoły zastrzega możliwość zmiany terminu oraz formy spotkań z rodzicami.


Zebrania i dni otwarte odbywają się w następujących godzinach:

 • klasy 0 – III – godz. 17:00;
 • klasy IV – VIII – godz. 18:00

Spotkania z Rodzicami odbywają się w następujących salach:

klasa 0a – sala nr 10

klasa 1a – sala nr 17

klasa 1b – sala nr 19

klasa 2a – sala nr 2

klasa 3a – sala nr 1

klasa 3b – sala nr 18

klasa 4a – sala nr 21

klasa 5a – sala nr 22

klasa 5b – sala nr 20

klasa 6a – sala nr 35

klasa 7a – sala nr 34

klasa 7b – sala nr 33

klasa 8a – sala nr 36

klasa 8b – sala nr 37


 

Accessibility