Wolontariat

 
WOLONTARIAT SZKOŁY 273  „KLUB OŚMIU”.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.  

Jan Paweł II

Od roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 273  działa Klub Ośmiu zarejestrowany w Ogólnopolskim Rejestrze Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu Fundacji „Świat na Tak”.

Klub zrzesza uczniów, którzy chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Nasi wolontariusze to młodzież o dobrych sercach, mądrych pomysłach i pragnieniu niesienia pomocy. Charakteryzuje ich otwartość, kreatywność oraz pozytywna postawa. Działania Klubu opierają się na wolontariackiej pracy na rzecz innych a także bezinteresownej pomocy.

Powołując się na statut Fundacji „Świat na Tak”, można stwierdzić, iż „Wolontariusze Klubu Ośmiu podejmują działania grupowe oraz indywidualne. Praca w grupie daje młodemu człowiekowi poczucie przynależności i bezpieczeństwa, będąc jednocześnie doskonałą lekcją współdziałania. Podejmowanie zadań indywidualnych jest o tyle cenne, iż kształtuje w wolontariuszu takie cechy jak zaradność czy samodzielność. W obu jednak przypadkach liczy się zobowiązanie do osobistego realizowania zadań, bez zrzucania swoich obowiązków na innych”.

W swojej pracy członkowie Klubu Ośmiu kierują się zasadami:

  • budowania cywilizacji miłości;
 • osobistej pracy i zaangażowania na rzecz dobra;
 • etyczną zasadą Kazimierza Lisieckiego: „wstyd za zło”.

Cele szkolnego Klubu Ośmiu:

 • zapoznanie z ideą wolontariatu;
 • przygotowanie uczniów do pracy wolontariackiej;
 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska;
 • umożliwienie podejmowania działań na rzecz potrzebujących;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw i działań edukacyjnych;
 • pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie pasji i zainteresowań;
 • nauka samorządności.

logo_kluby_8_fundacja_swiat_na_tak


Opiekunowie Wolontariatu

Kamila Gutowska – Krawczyk

Małgorzata Janowska

Anna Dąbrowska

Agata Kłosowicz-Garbal

Spotkania Szkolnego Wolontariatu odbywają się w każdy wtorek o godz 11.30 w sali nr 1


Pliki do pobrania:

Regulamin Klubu Ośmiu Wspaniałych

Regulamin Szkolnego Wolontariatu


 
Accessibility