Marzec 2020

NAUCZANIE ZDALNE


 

Rekrutacja – zmiany terminów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją przekazaną przez Biuro Edukacji w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać więcej… 

Informacja o próbnym egzaminie ósmoklasisty

Szanowni Państwo,

w przyszłym tygodniu odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty.

Nauczyciele nie będą stawiali za nie ocen i brali ich pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej. Zostaną przeprowadzone wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym.

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (120 minut, czas wydłużony 180 minut)

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (100 minut, czas wydłużony 150 minut)

1 kwietnia br(środa), ok. godz. 9:00 – języki angielski (90 min, czas wydłużony 135 minut)  więcej…


Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. więcej…


Dyżury wakacyjne

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację  na temat  zapisów dzieci na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach http://edukacja.warszawa.pl


 

Dyżur Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 (ul. Wrzeciono 24) wprowadza dyżur telefoniczny specjalistów od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod nr 503-321-090. Będzie można skorzystać z konsultacji i porady psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty integracji sensorycznej.


Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych)  więcej….


ZAKTUALIZOWANA informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa… więcej


Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z wydaniem przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 11 marca 2020 r. decyzji w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, informuję, że: więcej…


Poradnik. Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć – informacja MEN

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach – rekomendacje


Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów więcej…


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.


Komunikat MEN

Szanowni Państwo!

W związku z komunikatem MEN, którego szczegóły roześlemy poprzez dziennik elektroniczny informujemy, że:

W dniach 12,13 marca szkoła będzie prowadziła wyłącznie dyżur opiekuńczo- wychowawczy w godzinach 7.00-17.30. Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odwołane.

 

W dniach 16-25 marca szkoła będzie zamknięta.

Wszystkie informacje dotyczących dalszych działań będą zamieszczane na stronie internetowej oraz rozsyłane poprzez dziennik elektroniczny.


 

Accessibility