Listopad 2020

REZYDENCJE KRÓLEWSKIE ON-LINE

Cztery rezydencje królewskie: Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Muzeum Łazienki Królewskie współpracują razem nad zwiększeniem dostępności do kultury i edukacji. Dzięki tej inicjatywie listopad jest miesiącem darmowego wstępu.

Powstała nowa marka, która jednoznacznie kojarzy się z historią narodu. Zamek Królewski, Wawel, Wilanów i Łazienki Królewskie razem budują teraz nowoczesny model muzeum, oparty na idei swobodnego dostępu do dziedzictwa kulturowego i tolerancji.

Wspólny program edukacyjno-kulturalny ma duży wymiar społeczny, gdyż skierowany jest do wszystkich bez względu na wiek, status materialny czy pochodzenie. Kształtuje też postawy patriotyczne, przejawiające się przede wszystkim w aktywności publicznej i społecznej.

www.rezydencjekrolewskie.pl


11 LISTOPADA 2020 r. – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – ŚWIĘTUJ BEZPIECZNIE!


 

„Kto śpi zimą?”

9 listopada w zerówce odbyły się warsztaty przyrodnicze organizowane przez „Wesoły Uniwersytet”. Zajęcia pod tytułem „Kto śpi zimą?”  poprowadzone były w formie kabaretu. Wśród wybuchów śmiechu poznawaliśmy zimowe zwyczaje czterech ssaków- wiewiórki, niedźwiedzia, susła i jeża. Były one sfilmowane i skomentowane przez sympatycznych prowadzących.  Zaskoczeni obejrzeliśmy sposoby suszenia grzybów przez wiewiórki, dowiedzieliśmy się dlaczego niedźwiedzica się zimą budzi i co jada suseł. W zajęciach wziął udział żywy jeżyk pigmejski.


 

Accessibility