Kwiecień

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.  więcej…


 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostało przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość ….więcej…


 

Nauczanie zdalne

 
Accessibility